Detalles de autor

Malgosa, Assumpció, Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB). Unitat d’Antropologia Biològica, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona, España

  • Vol 70, No 2 (2013) - Artículos
    Las necrópolis protohistóricas tumulares de Cataluña meridional: el ejemplo de Sebes (Flix, Tarragona)
    Resumen  PDF