Detalles de autor

Rodríguez Rellán, Carlos, Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da USC (GEPN-AAT). Dpto. de Historia, Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela, España