, Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB), Unitat d’Antropologia Biològica. Facultat deBiociències. Universitat Autònoma de Barcelona, España