, Grup de Recerca del Quaternari (G.R.Q.)-Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP). Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografi a i Història. Universitat de Barcelona, España