(1)
Fábregas Valcarce, R.; Chapman, B.; Perea, A.; Quesada Sanz, F.; Rovira Hortalà, M. C. Recensiones. Trab. prehist. 2018, 75, 379-386.