Detalles de autor

Daura, Joan, Grup de Recerca del Quaternari (G.R.Q.)-Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP). Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografi a i Història. Universitat de Barcelona, España

  • Vol 68, No 2 (2011) - Noticiario
    La Dolina de l’Esquerda de les Alzines (Macizo del Garraf, Barcelona): un yacimiento del Pleistoceno superior al aire libre con industria lítica paleolítica
    Resumen  PDF