Piqué Huerta, Raquel, Laboratori d'Anàlisis Arqueològiques. Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona, España