Zurro, Débora, Departament d’Arqueologia i Antropologia. Institució Milà i Fontanals IMF–CSIC. Barcelona, España