Rituales con restos humanos en ámbito ilergete: reflexiones a partir de las evidencias de El Molí d’Espígol (Tornabous, Lérida)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/tp.2020.12261

Palabras clave:

Restos humanos, Íberos, Primera Edad del Hierro, Paleoantropología, El Molí d’Espígol, Ilergetes, península ibérica

Resumen


El Molí d’Espígol es el hábitat ibérico más destacado del territorio histórico del pueblo ilergete. El estudio de los restos humanos ya anteriormente conocidos, sumado a la identificación de nuevas evidencias, ha permitido no solo aumentar el elenco de las inhumaciones perinatales del asentamiento, sino también confirmar la existencia de restos humanos de adulto. A partir del estudio de síntesis sobre la presencia de restos humanos en contextos de hábitat hallados en el territorio histórico de los Ilergetes, se plantea la significación social de tales prácticas en el ámbito de dicho pueblo ibero.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Agustí, B.; Alonso, N.; Garcés, I.; Junyent, E.; Lafuente, A. y López Melcion, J. B. 2000: "Una inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la primera Edad del Hierro en el valle del Segre (Catalunya)". En B. Dedet, Ph. Gruat, G. Marchand, M. Py y M. Schwaller (eds.): Archéologie de la Mort, Archéologie de la Tombe au Premier Âge du Fer. Monographies dʼArchéologie Méditerranéenne 5, UMR 154-CNRS. Lattes: 305-324.

Alonso, N.; Bernal, J.; Castellano, A.; Escala, O.; González, S.; Junyent, E.... y Vila, S. 2020: "La fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) durant l'ibèric antic (550-425 ane)". En M. Torres, I. Garcés y J. R. González (eds.): Projecte Ilergècia: Territori i poblament ibèric a la plana ilergeta. Grup de Recercques de les Terres de Ponent. Guissona: 85-118.

Anfruns, J.; Oms, J. I. y Roca, A. 1989: "Estudi antropològic". En J. Gallart y E. Junyent: Un nou tall estratigràfic a la Pedrera, Vallfogona de Balaguer-Térmens, La Noguera, Lleida. Espai/Temps 3, Quaderns del Departament de Geografia i Història de l'Estudi General de Lleida, Universitat de Lleida. Lérida: 108-120.

Armentano, N. 2020: "Aportacions de l'antropologia biològica a l'edat del ferro i al món ibèric. El cas de la Rosella i del Molí d'Espígol". En M. Torres, I. Garcés y J. R. González (eds.): Projecte Ilergècia: Territori i poblament ibèric a la plana ilergeta. Grup de Recercques de les Terres de Ponent. Guissona: 281-296.

Armit, I. 2012: Headhunting and the body in Iron Age Europe. Cambridge University Press. Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9781139016971 PMCid:PMC3463796

Belarte, M. C. 1997: Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya protohistòrica. Arqueomediterrània 1, Universitat de Barcelona. Barcelona.

Belarte, M. C. en prensa: "Forme, fonction et signification des foyers dans la culture ibérique (600-200 av. J.-C.)". En Actes de la Table Ronde Autour du Foyer (París 2019). Carnet de recherche des projets collectifs ArScAn. Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie. París.

Belarte, M. C. y de Chazelles, C. A. 2011: "Les manifestations de pratiques rituelles en contexte domestique en Ibérie et en Gaule méditerranéenne". En R. Roure y L. Pernet (eds.): Des rites et des hommes. Les pratiques symboliques des Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc et en Catalogne. Errance. París: 165-188.

Belarte, M. C. y Sanmartí, J. 1997: "Espais de culte i pràctiques rituals a la Catalunya protohistòrica". Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 18: 7-32.

Blasco, M. F. y Montón, F. J. 2019: "Enterramientos perinatales de la Primera Edad del Hierro en el poblado de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)". Bolskan 27: 41-45.

Campillo, D. 1993: "Un esquelet infantil del Tossal de les Tenalles (Sidamon)". En J. Padró, M. Prevosti, M. Roca y J. Sanmartí (eds.): Homenatge a Miquel Tarradell. Estudis Universitaris Catalans XXIX, Curial Edicions Catalanes. Barcelona: 535-536.

Campillo, D. y Subirà M. E. 2004: Antropología Física para Arqueólogos. Ariel. Barcelona.

Ciesielski, E.; Duday, H.; Girard, B.; Roure, R.; Martín A. y Agustí B. 2011: "La pratique des têtes coupées et les dépôts d'armes en Gaule méditerranéenne et dans le nord de la Péninsule Ibérique". En R. Roure y L. Pernet (eds.): Des rites et des Hommes. Les pratiques symboliques des Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc et en Catalogne. Errance. París: 113-145.

Crétot, M. 1978: L'arcade dentaire humaine. Morphologie. Julien Prélat. París.

Cura, M. 1989: "Enterraments infantils al Molí d'Espígol de Tornabous (Urgell, Lleida)". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 14: 173-182.

Cura, M. 2006: El jaciment del Molí d'Espígol (Tornabous-Urgell): excavacions arqueològiques 1987-1992. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

Dedet, B. 2008: Les enfants dans la société protohistorique. L'exemple du Sud de la France. Collection de l'École Française de Rome 396, École Française de Rome. Roma.

Dedet, B. y Schwaller, M. 1990: "Pratiques cultuelles et funéraires en milieu domestique sur les oppidums languedociens". Documents d'Archéologie Méridionale 13: 137-161. https://doi.org/10.3406/dam.1990.1010

Escala, O.; Moya, A.; Piqué, G.; Principal, J.; Tartera, E. y Vidal, A. 2016: "Darreres intervencions al Molí d'Espígol (Tornabous, Urgell). El projecte de 1,1 % cultural: l'excavació arqueològica i els treballs de consolidació i restauració del jaciment". Tribuna d'Arqueologia 2014-2015: 267-303.

Escala, O.; Moya, A.; Tartera E. y Vidal, A. 2011: "El jaciment de La Rosella (Tàrrega, Urgell): camp de sitges associat a un hàbitat de l'ibèric tardà (segles II i I a. de la n.e.)". Urtx 25: 211-241.

Fatás, G. 1987: "Apunt sobre els Ilergets i llurs terres occidentals". Fonaments 6: 11-22.

Gallart, J. y Junyent, E. 1989: Un nou tall estratigràfic a la Pedrera, Vallfogona de Balaguer Térmens, la Noguera, Lleida. Quaderns del departament de Geografia i Història de l'Estudi General de Lleida, Universitat de Lleida. Lérida.

Garcés, I. 2007: "Interpretaciones sobre el monumento ibérico de La Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca)". Caesaraugusta 78: 337-354.

Garcés, I.; Marí, L.; Puche, J. M. y Sorribes, E. 1993: "Un enterrament infantil al Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d'Urgell)". En J. Padró, M. Prevosti, M. Roca y J. Sanmartí (eds.): Homenatge a Miquel Tarradell. Estudis Universitaris Catalans XXIX, Curial Edicions Catalanes. Barcelona: 535-536.

García Jiménez, G. 2006: Entre Iberos y Celtas: Las espadas de tipo La Tène del noreste de la Península Ibérica. Anejos de Gladius 10, CSIC. Madrid.

Garralón, S. 2020: "Notícia d'uns cranis enclavats trobats al Palau d'Anglesola (El Pla d'Urgell, Lleida)". En M. Torres, I. Garcés y J. R. González (eds.): Projecte Ilergècia: Territori i poblament ibèric a la plana ilergeta. Grup de Recercques de les Terres de Ponent. Guissona: 407-416.

González Pérez, J. R.; Junyent, E.; Maya, J. L. y Rodríguez, J. I. 1983: "Carretelà, Aitona, Segrià". Arqueología 82. Ministerio de Cultura. Madrid: 173.

Gracia, F. 2015: "Cabezas cortadas y rituales guerreros en la Protohistoria del Nordeste peninsular". En J. Vidal y B. Antela (eds.): Guerra y religión en el Mundo Antiguo. Pórtico. Zaragoza: 25-110.

Gracia, F. 2017: Cabezas cortadas y cadáveres ultrajados. De la Prehistoria al Estado Islámico. Desperta Ferro. Madrid.

Guérin, P. y Martínez Valle, R. 1987-1988: "Inhumaciones infantiles en poblados ibéricos del área valenciana". Saguntum 21: 231-265.

Gusi, F. y Muriel, S. 2008: "Panorama actual de la investigación de las inhumaciones infantiles en la protohistoria del sudoeste mediterráneo europeo". En F. Gusi, S. Muriel y C. R. Olaria (eds.): Nasciturus: infans, puerulus vobis mater terra. La muerte en la infancia. Diputació de Castelló. Castellón: 257-330.

Junyent, E. y López Melcion, J. B. 2016 (eds.): La Fortalesa dels Vilars d'Arbeca. Terra, aigua i poder en el món iber. Museu de Lleida. Lérida. https://doi.org/10.21001/fva.2018 PMCid:PMC5424703

Kósa, F. 1989: "Age estimation from the fetal skeleton". En M. Yaşar İşcan (ed.): Age markers in the human skeleton. Charles C. Thomas. Springfield, Illinois: 21-54.

Livi-Bacci, M. 1993: Introducción a la demografía. Ariel. Barcelona.

Lorencio, C.; Puig, F. y Julià, M. 1998: "Enterraments infantils a l'edifici imperial de la Magdalena (Lleida)". En M. Mayer, J. M. Nolla y J. Pardo (eds.): De les estructures indígenes a l'organització provincial de la Hispània Citerior. Societat Catalana d'Estudis Clàssics. Barcelona: 299-315.

Loriente, A. y Oliver, A. (eds.) 1992: L'antic Portal de Magdalena. Universitat de Lleida. Lérida.

Marco, F. y Baldellou, V. 1976: "El monumento ibérico de Binéfar (Huesca)". Pyrenae 12: 91-115.

Maya, J. L. 1986: "Incineració i ritual funerari a les valls del Segre i del Cinca". Cota Zero 2: 39-47.

Mercadal, J. O. 1989: "Estudi paleoantropològic dels enterraments infantils del poblat ibèric del Molí d'Espígol (Tornabous, Urgell)". Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses 14: 183-190.

Mínguez, J. A. 1990: "Enterramientos infantiles domésticos en la colonia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)". Caesaraugusta 66-67: 105-122.

Monrós, M. 2010: "L'Edifici Singular A de la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol (Tornabous, l'Urgell): interpretació i funcionalitat". Cypsela 18: 209-222.

Moya, A.; López Melcion, J. B.; Lafuente, A.; Rey, J.; Tartera, E.; Vidal, A.... y Sánchez, A. 2005: "El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Baix Cinca: el poblat clos de Vincamet (Fraga, Osca)". Revista d'Arqueologia de Ponent 15: 13-58.

Muriel, S.; Asensio, D.; Cardona, R.; Ferrer, C.; Morer, J.; Pou, J.... y Garcia Dalmau, C. 2006: "Un enterrament infantil al jaciment ibèric dels Estinclells (Verdú, Urgell)". Urtx 19: 41-68.

Nieto, A. 2013: "Porcs, cavalls, ovelles i infants. Noves aportacions a les pràctiques riutals de la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)". Revista d'Arqueologia de Ponent 23: 127-162.

Oliver, A. 2004: "Sacrificios y 'mala muerte' en el registro arqueológico de los yacimientos ibéricos". Espacio, Tiempo y Forma 16-17: 391-417.

Principal, J. 2007: "Els orígens preibèrics del Molí d'Espígol (Tornabous, l'Urgell): establiment i evolució de l'hàbitat durant la primera edat del ferro". Revista d'Arqueologia de Ponent 16-17: 111-128.

Principal, J.; Asensio, D. y Sala, R. 2012: "L'espai suburbà de la ciutat ilergeta del Molí d'Espígol (Tornabous, l'Urgell)". En M. C. Belarte y R. Plana (eds.): El paisatge periurbà a la Mediterrània occidental durant la protohistòria i l'antiguitat. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Tarragona: 165-182.

Principal, J.; Camañes, M. P. y Monrós, M. 2010: "Darreres intervencions arqueològiques a la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol (Tornabous, L'Urgell)". Urtx 23: 12-34.

Principal, J.; Escala, O.; Moya, A.; Tartera, E. y Vidal, A. 2019: "El Molí d'Espígol (Tornabous, Catalonia), a capital city for the Ilergetes?" En M. C. Belarte, J. Noguera, R. Plana-Mallart y J. Sanmartí (eds.): Urbanization in Iberia and Mediterranean Gaul in the first millennium BC. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Tarragona: 197-228.

Puig, F. y Lázaro, P. 1986: "Les excavacions a l'Antic Portal de Magdalena: noves dades sobre l'urbanisme antic de la ciutat de Lleida". Tribuna d'Arqueologia 1985-1986: 83-88.

Reimer, P. J.; Bard, E.; Bayliss, A.; Beck, J. W.; Blackwell, P. G.; Ramsey, C. B.... y Van der Plicht, J. 2013: "IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years Cal BP". Radiocarbon 55 (4): 1869-1887. https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16947

Rousseau, E. 2010: "Questionnements sur le traitement du corps humain à l'âge du Fer en Gaule". En I. Cartron, D. Castex, M. Charageat, P. Georges y M. Vivas (eds.): De corps en corps. Traitement et devenir du cadavre. Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Burdeos: 163-192.

Rovira Hortalà, M. C. 1998: "L'exhibició d'armes i cranis enclavats en els hàbitats ibers septentrionals". Cypsela 12: 167-82.

Rovira Hortalà, M. C. y Codina, F. 2015: "Caps tallats al sud d'Europa durant l'edat del ferro". En Els caps tallats d'Ullastret. Violència i ritual al món iber. Ajuntament d'Ullastret-Generalitat de Catalunya. Gerona: 49-56.

Sala, R.; Principal, J.; Olmos, P.; Tamba, R. y Garcia, E. 2013: "Multimethod geophysical survey at the Iron Age Iberian site of El Molí d'Espígol (Tornabous, Lleida, Catalonia): Exploring urban mesh patterns using Geophysics". Archaeological Prospection 20 (4): 249-265. https://doi.org/10.1002/arp.1459

Salinas de Frías, M. 2010: Los pueblos prerromanos de la península Ibérica. Akal. Madrid.

Sanmartí, J. 1994: "Eléments de type celtique du nord-est de la péninsule Ibérique". Aquitania 12: 336-351.

Sanmartí, J. y Santacana, J. 2005: Els ibers del nord. Dalmau. Barcelona.

Scheuer, L. y Black, S. 2000: Developmental Juvenile Osteology. Academic Press. Londres. https://doi.org/10.1016/B978-012624000-9/50004-6

Schutkowski, H. 1993: "Sex determination of infant and juvenile skeletons: 1. morphognostic features". American Journal of Physical Anthropology 90: 199-205. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330900206 PMid:8430753

Subirà, M. E. y Rovira Hortalà, M. C. 2019: "Las 'cabezas cortadas' del poblado ibérico del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona). Datos para una reinterpretación". Trabajos de Prehistoria 76 (2): 286-302. https://doi.org/10.3989/tp.2019.12238

Ubelaker, D. H. 1989: Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation. Manuals on Archeology 2, Taraxacum. Washington.

Vàzquez Falip, M. P. 2000: "Les necròpolis dels camps d'urnes del bronze, ferro i època ibèrica del Baix Segre. Aspectes cronològics i rituals". Revista d'Arqueologia de Ponent 10: 65-101.

Vàzquez Falip, M. P.; González Pérez, J. R. y Medina, J. 2014: "El conjunt de La Serra del Calvari (La Granja d'Escarp, El Segrià): un cas singular d'hàbitat des del bronze final a l'època ibèrica". En XV Col·loqui d'Arqueologia de Puigcerdà. La transició bronze final - la edat del ferro en els Pirineus i territoris veïns (Puigcerdà 2011): 213-223. Puigcerdà.

Walker, P. L.; Johnsin J. R. y Lambert, P. M. 1988: "Age and sex biases in the preservation of human skeletal remains". American Journal of Physical Anthropology 76: 183-188. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330760206 PMid:3046371

Descargas

Publicado

2020-12-30

Cómo citar

Principal, J. ., & Subirà de Galdàcano, M. E. . (2020). Rituales con restos humanos en ámbito ilergete: reflexiones a partir de las evidencias de El Molí d’Espígol (Tornabous, Lérida). Trabajos De Prehistoria, 77(2), 349–364. https://doi.org/10.3989/tp.2020.12261

Número

Sección

Noticiario

Datos de los fondos

Generalitat de Catalunya
Números de la subvención UBAR-1039/1040

Generalitat de Catalunya
Números de la subvención CNA-2980.1.1